PIONEER – VALUABLE – RELIABLE
BÀI VIẾT TỔNG HỢP

ANT PTS hướng đến việc trở thành nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ xử lý bề mặt kim loại, cung cấp các thiết bị cần thiết trong lĩnh vực này.

Sứ mệnh đặt ra là phục vụ các khách hàng hoạt động ở khu vực phía Nam, cung cấp hàng hóa và dịch vụ chất lượng, thời gian kịp thời cho khách hàng.