PIONEER – VALUABLE – RELIABLE
BÀI VIẾT TỔNG HỢP

Đội ngũ nhân viên trong công ty đặt mục tiêu tham quan đến các nhà xưởng , công ty đóng xà lan, ghe tàu ở khu vực Mê Kong trong tháng 8-2017
Chúng tôi hy vọng các bạn cho chút ít thời gian để chúng tôi lắng nghe các yêu cầu của các bạn đối với Nhà cung cấp như chúng tôi.

Hiện chúng tôi có giải pháp xử lý bề mặt, cung cấp sơn trọn gói, cung cấp phao túi khí hạ thủy, cung cấp máy hàn với các chế độ sau bàn hàng vượt trội. Xin vui lòng xem chi tiết trong danh mục sản phẩm.

Show more
gg1

Tin tức trong ngành

Thị trường ngành tàu thủy đã chạm đáy.
Xem chi tiết